Pritomie

Skúška postu č. 4

Začíname v stredu 20.3.
(Prítomie upútavka)

Nerovnováha vo vzťahu:
Ako to vydržať s manželom,
ktorý si ma neváži?

Toxické pracovisko:
Čo s tým a ako komunikovať
problémy vedeniu?