Naše hodnoty

Poslaním Prítomia je vytvárať prijímajúci a podporný priestor
v oblasti duševného zdravia a ľudského prežívania. Našu komunitu a programy staviame okolo hodnôt, ktorým veríme a v ich napĺňaní sa snažíme ísť príkladom. Čo ponúkame a očakávame v rámci komunity Prítomie:

ciarka bilea
XxyyAsset 233

Predpokladáme dobrý úmysel

Veríme, že ľudia spravidla robia najlepšie, ako vedia a ako je v ich situácii možné. Snažíme sa porozumieť predtým, než si spravíme názor.

XxyyAsset 243

Ponúkame rady a porozumenie

Ale len na vyžiadanie. Nevnucujeme svoje riešenia, nepovyšujeme svoje životy nad iných.

XxyyAsset 263

Otvárame oči a srdcia

Cez osobné zdieľanie a pravdivosť sa dozvedáme o svete a životných osudoch, o ktorých existencii sme ani netušili. Cez porozumenie konkrétnym ľuďom a ich osudom si rozširujeme perspektívu a rozhľad a stávame sa veľkorysejšími (múdrejšími).

XxyyAsset 273

Vymedzujeme sa voči dezinformáciám
a škodlivým mýtom

Považujeme za dôležité overovať si informácie, opierať sa o výskumne podložené dáta a držať sa faktov.